Zwroty podatków dokonuje Urząd Skarbowy

 

Koszty ponosi każdy bez względu na to czy kupuje coś czy sprzedaje, bo prawie wszystko w naszym kraju jest opodatkowane. Nabywając jakiś produkt w sklepie dostajemy paragon, na którym wszystko jest dokładnie wyszczególnione tak, abyśmy mogli być świadomi kosztów jakie ponosimy.

Jak uzyskać zwroty podatków?

zwrot podatkuUrząd Skarbowy jest instytucją państwową, która została powołana do poboru opłat z tytułu transakcji kupna i sprzedaży. Choć to posłowie w sejmie ustalają wysokość i rodzaj podatków jakie podatnicy muszą obowiązkowo uiszczać, to skarbówka zajmuje się ich ewidencją i ewentualną windykacją. Właściciele firm muszą każdego miesiąca odprowadzać należny podatek VAT wynikający z różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym oraz podatek dochodowy, który się nalicza jeżeli uzyskujemy dochody z działalności. Zwrot podatku może nastąpić jeżeli nadpłacimy należny podatek, ale nie nastąpi to samoczynnie z woli Urzędu Skarbowego. Jeżeli chcemy aby powyższa instytucja państwowa przelała nam na konto nadpłaconą kwotę, to w miesięcznym rozliczeniu musimy zamieścić taką informację w odpowiedniej rubryce. Dodatkowo musimy napisać oddzielne pismo, wyrażające chęć otrzymania takiego zwrotu. Urząd ma aż trzy miesiące czasu na dokonanie przelewu więc musimy się uzbroić w cierpliwość aby otrzymać upragnione pieniądze. Dodatkowo urzędnicy mogą chcieć nas skontrolować przed zwrotem, bo na przykład będą mieli wątpliwości co do kwoty jaką będą musieli nam zwrócić. Wtedy trzeba doliczyć dodatkowy czas na wszystkie działania kontrolne i liczyć się z koniecznością wizyty w placówce Urzędu.

Żaden przedsiębiorca nie darzy sympatią instytucji państwowych ponieważ generują one dodatkowe, wysokie koszty prowadzenia działalności. Urząd Skarbowy nalega na zapłatę należności, ale kiedy ma nam opłaty zwrócić, to się nie śpieszy i przedsiębiorca musi czekać nawet trzy miesiące na żądaną kwotę.